Vad är dans- och rörelseterapi?

Dans- och rörelseterapi är en expressiv terapiform där vi arbetar terapeutiskt med kropp och rörelse. I dans- och rörelseterapi handlar det om att ord och tankar ska få komma ut i rörelse och få ett kroppsligt medvetet uttryck.

Det pågår ständigt olika mentala, kroppsliga och emotionella processer inom oss människor och genom dans- och rörelseterapi ökar medvetenheten om sambandet mellan dessa olika processer. Dans- och rörelseterapi stöttar och integrerar kognitiva, kroppsliga, emotionella och sociala funktioner.

Vi kommunicerar med det talade ordet och även med vår kropp och vår energi. Kroppen kommunicerar det som vi lärt oss att glömma. När vi dansar och rör oss får vi bättre kontakt till vår kropp, upplevelsen av den egna kroppen har en direkt koppling till hur vi upplever oss själva.

I kontakten med vår kropp får vi tillgång till oss själva, blir mer närvarande, märker vår energi och får tillgång till kroppens inneboende resurser.